Gullberg.nu
Pannrummet

Etanolkonverterad Volvo 940Sommaren 2007 konverterade jag min bil till etanol. Här kommer en beskrivning om hur det gick till.


Krav-specifiering för konvertering.

Installation

Bilen är en Volvo 940 årsmodell 98 med insprutningssystemet Bosch LH2.4-Jetronic.

Utifrån kravspecifikationen fastnade jag för konverteringskittet FullFlexGold med kallstartsfunktion.
Kostnaden hamnade kring 4000 kr och installationen var förvånansvärt enkel.
Signalkablarna lossas från spridarna och kopplas till boxen och motsvarande kablar från boxen kopplas till spridarna, dessa kablar sitter med "stickkontakter". En svart minuskabel kopplas till minuspolen på batteriet. Samt en tempgivare som skruvas fast någonstans på motorn för att känna av varm eller kall motor. Nu är motorn ombyggd för bensin/etanol i alla möjliga kombinationer.

Första gången motorn startas efter konverteringen skall man ha ca 50% etanol i tanken. Därefter kan man tanka bensin eller etanol precis som man vill.


Erfarenheter

Installationen var mycket enkel, längst tid tog nog att sätta fast kablarna på ett snyggt sätt i motorrummet med buntband, även boxen sattes fast med buntband.
Tempgivaren satte jag fast i motor blocket med en M-10 skruv i ett ledigt skruvhål. Minuskabeln kopplades direkt på batteriets minuspol. Första start efter installation skulle enligt manualen göras med 50%-ig etanolblandning. Jag hadde halv tank med bensin fyllde upp tanken med etanol och startade motorn. Detta innebar naturligtvis att jag startade motorn på ren bensin, etanolen hann ju inte blanda sig, dessutom stod ju pump, filter och ledningar fyllda med ren bensin.
Motorn kändes lite sur vid starten, men startade efter 5-6 sekunder med startmotorn, efter en liten stund betedde sig motorn helt normalt.
Vid denna första körning efter konverteringen tändes lambda-lampan. Lampan släcktes genom att lossa ena polen på batteriet. När jag läste av felkoderna för insprutningen fick jag koden 2-3-2 vilket betyder, "Bränsletillförsel för dålig eller för rik vid tomgång".
Nu har jag kört tom tanken och fyllt upp den med enbart etanol (E85). Bilen går som vanligt, lambdalampan har inte tänts igen. Bilen startar som den skall, dock är lägsta temperatur som jag startat bilen med kall motor +4°C, får se hur det går när det blir kallare, etanol skall ju vara svårstartat vid låga temperaturer.


Kallstartsfunktionen

Kallstartsfunktionen träder in vid motortemperaturer under 30°C. Vid start med låga temperaturer, fördröjs bränsle insprutningen några sekunder, så tändstiften skall värmas upp, därefter tillförs extra mycket bränsle. När temperaturen nått över 30 °C kopplas funktionen bort.

Läsa felkoder

Från och med årsmodel 96 saknar volvo 940 diagnosenhet. Men det går att läsa av felkoderna via uttaget mellan sätena i stället.
Jag använder en brytare och ett osilloskop. Osilloskopet kan ersättas av en analog voltmeter.


För att läsa felkoderna från bränslesystemet såkopplade jag enligt nedan. Dvs. kontakt 3 till 5. För att läsa av tändsystemet så kopplar jag mellan 1 och 5 i stället.


För att läsa felkoderna gör jag enligt följande: